Legendy Polskie. Wybór najbardziej znanych polskich legend, baśni i podań. Przeznaczone dla dzieci, w łatwej i przyjemnej formie mogą uczyć się podań ludowych i poprzez to historii i kultury własnego kraju.
Najsłynniejsze polskie legendy to oczywiście o „Smoku Wawelskim”, „Wandzie co nie chciała Niemca”, „Lechu, Czechu i Rusie” i o „Króli Popielu”. Wszystkie te legendy nawiązują do początków państwowości polskiej i przekazywane są z pokolenia na pokolenie od wielu, wielu lat.
Możecie tutaj obejrzeć legendy polskie w formie audio bądź w formie bajek, wybierzcie:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>