Załoga Eko rusza w podróż po Polsce, szlakiem obszarów Natura 2000 czyli miejsc gdzie w sposób specjalny chronione są ginące gatunki ptaków, roślin i zwierząt oraz cenne siedliska przyrodnicze, a jednocześnie mieszkają i gospodarują tam ludzie. Na takich terenach rozwija się prężnie ekoturystyka, powstają żywe muzea, pielęgnuje się tradycyjne budownictwo, zwyczaje i rękodzieło. Europejska sieć ochrony przyrody sprzyja dbałości o zachowanie ogólnoeuropejskiego dziedzictwa przyrodniczego, ale także kulturowego. Pokazując dobre praktyki w dziedzinie gospodarowania na obszarach Natura 2000 udowodnimy, że gdy gospodarka na terenach cennych przyrodniczo prowadzona jest rozsądnie i z szacunkiem do natury, może nie tylko jej nie szkodzić, ale jej sprzyjać. Będziemy tam gdzie ludzie współistnieją z przyrodą.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>